Economie

Hoe staat het met uw vertrouwen in bankiers? Niet best waarschijnlijk. De publieke opinie scheert iedereen in de financiële sector over één kam: het is gajes met een krijtstreep. Hoezeer bankiers het er ook naar hebben gemaakt: dit beeld moet de wereld uit. Het is een grove generalisatie en bovendien schadelijk voor de economie. Want bankiers, dat zijn nou juist de mensen die je wél moet kunnen vertrouwen. Ze regelen ons betalingsverkeer en beheren – indien aanwezig – ons vermogen. Geld is het smeermiddel van onze economie, en bankiers zijn onze oliemannetjes en -vrouwtjes.

Het vertrouwen in bankiers moet dus terug. En al pogen politici en toezichthouders hier met strengere regels en strakker toezicht iets aan te doen, opschieten doet het niet. Logisch ook: de bankiers moeten van innovatieve egoïstische geldwolven weer servicegerichte en risicomijdende schatbewaarders worden. Wil het vertrouwen ooit terugkeren, dan is de morele heropvoeding noodzaak. Maar los van wat...