De euro houdt al vanaf het begin de hoger opgeleiden en de lager geschoolden verdeeld

Er moet een tijd zijn geweest dat het verschil tussen links en rechts makkelijk viel uit te leggen. Links waren de arbeiders die met de rode vlag voorop betoogden voor de achturendag. Rechts was de gezeten burgerij die niet over het gebrek aan sociale voorzieningen maar over de hoge belastingen klaagde. Tot in de jaren zeventig en tachtig was het politieke landschap van Nederland overzichtelijk. De lagere inkomensgroepen steunden Joop den Uyl, die elke arbeider een eigen auto beloofde. De employés en kleine ondernemers voelden zich aangetrokken tot de christen-democraten en liberalen als Hans Wiegel.

Pas tegen de eeuwwisseling ontdekten politicologen en opiniepeilers dat de lager opgeleiden niet meer links, maar rechts waren. Zíj hadden de meeste moeite met de multiculturele samenleving, de open economie en de Europese samenwerking. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam wees uit dat een...