Non-fictie / Geert Wilders’ uitgever

Een Regnery Publishing-bestseller herken je aan de titel. Die is lang, polemisch, gechargeerd en niet zelden apocalyptisch.

Neem het boek van blogger Michelle Malkin: Culture of Corruption. Obama and His Team of Tax Cheats, Crooks, and Cronies. Of de bestseller van journalist Bernard Goldberg: A Slobbering Love Affair. The True (And Pathetic) Story of the Torrid Romance Between Barack Obama and the Mainstream Media. Of het vlammende betoog van columnist Mona Charen: Useful Idiots. How Liberals Got it Wrong in the Cold War and Still Blame America. En het doemscenario van de Canadese publicist Mark Steyn: America Alone. The End of the World as We Know It. In dit gezelschap van retorische hoogstandjes klinkt de titel van Geert Wilders’ boek Marked for Death: Islam’s War Against the West and Me, hoewel dramatisch, lichtelijk getemperd.

Anti-Obamaboeken

Niettemin past Marked for Death, dat Wilders op 1 mei in Amerika zal presenteren, in de traditie...