Vergaderzalen

Luca Zanier (ZĆ¼rich, 1966) heeft oog voor het monumentale. Hij fotografeert stedelijke landschappen en fabrieksĀ­instalĀ­laties. En vergaderzalen, die hij corridors of power noemt. Daar wordt, zegt hij, over ons beslist. Ons lot ligt in handen van enkele bestuurders. De plaatsen waar zij hun besluiten nemen, vertellen iets over de structuur waarin wij denken dat het geĆÆnstitutionaliseerde groepsverband het beste functioneert. Zanier wilde ze zo kaal mogelijk, zonder mensen, laten zien.

De ontwerpers van deze vergaderzalen hebben duidelijk hun best gedaan de macht te verbeelden. Alles ademt: hier worden hƩƩl belangrijke beslissingen genomen. Of dat ook werkelijk zo is, kun je je natuurlijk afvragen. Sommige zalen zijn in werkelijkheid slechts bedoeld om de schijn op te houden, niet meer dan de aula voor het klapvee ten behoeve van een autoritair bestuur. Of het zijn vooral verzamelplaatsen van machteloosheid, waar afgevaardigden ritueel verklaren dat zij het met...