‘Zorgenkinderen’ kunnen best in een reguliere klas, vindt de minister. Scholen moeten dat plan uitvoeren met minder geld. Kan dat?

Muisstil is het. Alleen het zachte gekras van potloden klinkt in het klaslokaal. ‘Het stoplicht staat op groen,’ legt een meisje met blond staartje op fluistertoon uit. ‘Bij groen gaat het goed. Als je iets wilt vragen, leg je je rode stoplicht op tafel en komt juf langs.’ Ze haalt een rode kaart uit haar bureaulade. Vlak voor de lunchtijd is groep 5 van basisschool Mariëngaarde in Gorinchem bezig met taalles. Alle tweeëntwintig leerlingen zitten gebogen over hun schriftje. Nee, er zijn geen kinderen die speciale aandacht van de juf krijgen, zegt het blonde meisje vastberaden. Dan, na lang nadenken, wijst ze toch één klasgenootje aan. ‘Zij heeft vaak andere werkjes en vecht wel eens op het schoolplein. Dat komt doordat ze minder slim is en niet zo snel snapt wat andere kinderen bedoelen.’ Een jongetje met rood haar en grote ogen, dat tegenover...