De emancipatie van de vrouw, die hebben we wel in kaart gebracht, met eerste en tweede golven, en bezettingsacties op afgelegen klinieken, maar de emancipatie van de man, is daar wel sprake van? Wie twijfelt, moet het interview lezen met Rudi Carrell (Volkskrant-magazine). Korte inhoud: beroemde Nederlander die in Duitsland echt furore maakte, krijgt op het einde van zijn leven te horen dat hij én longkanker heeft én de Gouden Camera krijgt uitgereikt voor zijn werk op de Duitse televisie.

Carrell is inmiddels eenenzeventig, een man van voor de oorlog, maar de strijd die hij tot het einde toe is aangegaan, is die met het andere geslacht. De verslaggever vraagt: ‘U schijnt een nogal klassieke opvatting over vrouwen te hebben?’

‘Nou ja,’ antwoordt Carrell, ‘ik vind hun ­problemen vaak belachelijk. Nog steeds. Ik heb zoveel moeilijkheden gehad in mijn ­beroep. Daarmee vergeleken stellen de dingen die thuis gebeuren helemaal niks voor. Maar voor de vrouw natuurlijk wel....