Amerikaanse kunst / Vergeten kunstenaars

Jaarlijks studeren aan hogescholen en universiteiten in de Verenigde Staten ongeveer tweehonderdduizend mensen af in de studierichting creative studies. Zij ontvangen een master’s degree in schilder- of beeldhouwkunst en mogen zich, gediplomeerd en wel, artist noemen. Tweehonderdduizend per jaar! De afgelopen tien jaar zijn er dus twee miljoen gecertificeerde kunstenaars bij gekomen in de Verenigde Staten, de autodidacten en principiële outsiders nog niet eens meegerekend.

Van het leeuwendeel van die twee miljoen horen we niets. Dat is natuurlijk terecht, want kunst is, ondanks suggesties van het tegendeel (‘iedereen is kunstenaar!’), een kwestie van enkelingen. Maar wie is in staat tussen dat enorme aantal dat handjevol onontdekte échte talenten uit te lichten? Wie heeft daarvoor de tijd en het geduld? En dan nog: gesteld dat het mogelijk zou zijn, wie wíl er überhaupt aan beginnen die gigantische boterberg aan kunstwerken van twee...