Er wordt gewerkt aan een bescheiden traditie van boeken over ‘de echtgenote van’ of ‘het kind van’. Nelleke Noordervliet schreef in romanvorm de biografie van Tine, de eerste vrouw van Multatuli. Randal Keynes, de achter-achter-achterkleinzoon van Charles Darwin, schreef een biografie van de dochter van Darwin. Kerstin Holzer maakte een intrigerende biografie van Elisabeth Mann en Carol Loeb Shloss publiceerde een adembenemende biografie van James Joyces dochter Lucia. En nu is er dan een roman naar het leven van mevrouw Couperus.

In 1960, zevenendertig jaar na de dood van haar man Louis Couperus, stierf Elisabeth Couperus-Baud. De biograaf van Couperus, Frédéric Bastet, noemt in zijn biografie uit 1987 veelvuldig haar naam, maar toch is Elisabeth een fletse figuur gebleven. Wat we weten, is dat ze als vertaalster actief was en dat Louis haar neef was, met wie ze al in Indië op jeugdige leeftijd, verkleed als respectievelijk page en markiezin, naar de sociëteit...