De houding tegenover Roma is de laatste tijd ook in Nederland verhard. ‘Oppakken en uitwijzen is het beleid.’

De notulen van een discussiemiddag over het Roma-beleid van de gemeente Nieuwegein maken gewag van een ‘verhitte twist tussen de heer Abdula en de heer Nicolic over leiderschap die voor dit verslag niet relevant is’. De sfeer in het zaaltje, februari vorig jaar, was behoorlijk geladen. Verwijten vlogen over en weer. Afgezien van de drie dappere gemeenteambtenaren die kwamen vertellen over de uitvoering van de lokale Roma-politiek waarmee ze zijn belast, had niet één aanwezige een goed woord over voor de ‘dwang en drang’ waarmee Nieuwegein zijn ‘lastigste bevolkingsgroep’ hoopt te beteugelen.

Alex Nicolic stak een emotioneel verhaal af over zijn vader die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd blootgesteld aan martelingen en medische experimenten. De notulen: ‘Volgens de heer Nicolic is de angst voor repressie in Nederland bij veel Roma aanwezig. Telkens komen...