Weer een reden om te stoppen met roken: tabak is ook dodelijk voor de aarde.

‘De mens is vrij zijn gehemelte te strelen op de wijze die hem goeddunkt,’ schreef wijlen Martin van Amerongen, oud-redacteur van dit blad en oud-hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer in zijn essay Rook doet leven (2001). In dit vurige – en schitterende – pleidooi voor ‘het recht op een hedonistisch bestaan’ maakt hij roken tot een onwrikbaar onderdeel van het recht op zelfbeschikking. Een recht dat – laat daar geen misverstand over bestaan – voorbestemd is aan ‘sigarenrokers, bewoners van de erehemel van het nicotinegenot’ en niet aan ‘sigarettenrokers, de lompenproletariër van het café’. Deze laatste soort is namelijk een ‘egocentrisch stuk protoplasma, zich kuchend en rochelend door de wereld bewegend, onderwijl naar alle richtingen een geelgroenachtige slijmafscheiding sproeiend. (…) De sigarettenjunk is, als hij niet enigszins door zijn omgeving wordt beteugeld, een...