Gedroegen Nederlandse vrouwen zich tijdens en na de oorlog als lichtekooien, of was het echte liefde? Dansen met de moffen, vrijen met de Canadezen en de verlokkingen van een Javaanse baboe: een reconstructie van seks met soldaten tussen 1940 en 1950.

In mei 1945 is Nederland nog niet bevrijd of de verzetskrant De Waarheid waarschuwt voor een nieuw gevaar: het gedrag van ‘onze meisjes en vrouwen’. In de bezettingstijd flaneerden ‘betrekkelijk velen’ met Duitse militairen langs de straten en ‘vulden’ zij de bioscopen en cafés naar hartenlust aan de arm van Wehrmachtsoldaten; dat kan nu weer gebeuren, maar dan met de bevrijders. ‘Ook de Canadese soldaten zijn soms jaren van huis geweest,’ schrijft de De Waarheid. ‘Zij verlangen naar een pleziertje, er zullen altijd mensen onder hen te vinden zijn, die geen morele bezwaren hebben om van de gelegenheid gebruik te maken; eventuele gevolgen zijn voor rekening van de lichtzinnige vrouw of het onnadenkende meisje.’...