Essay / Pleidooi voor betrouwbaarheid / Onbetrouwbare instituties

De Canadees Christian Lander heeft een razend populaire weblog over de hartstochten van de weldenkende witte westerling: Stuff White People Like. Hierop heeft hij een lange lijst aangelegd van dingen die witte mensen leuk en lekker vinden, met koffie op de eerste plaats, en op de tweede plaats religies waartoe je ouders niet behoren. Klinken die eerste twee passies nog tamelijk concreet en zakelijk, wie de lijst verder doorloopt, komt al gauw veel ongrijpbaarder voorkeuren van witte mensen tegen: diversiteit, non-profitorganisaties, yoga, het verlenen van assistentie, milieubewustzijn, en bewustzijn in het algemeen.

Sommige bezoekers van de blog reageren verontwaardigd op de lijst, omdat ze die zien als een bevestiging van vooroordelen en rassenonderscheiden. Niet iedereen is vatbaar voor de satirische aanpak van Lander, en voor zijn poging de cultuur van de blanke meerderheid in de Verenigde Staten, die meestal als...