Hij is hoogleraar mathematische fysica en president van de Knaw. Zij debuteerde dit jaar met de roman Lange dagen. Het echtpaar Dijkgraaf-de Jong: ‘We woonden eerst samen, toen kregen we een kind, toen leerden we elkaar kennen.’

Multatuli moet sinds kort de steeg met zijn geboortehuis delen met een andere schrijver. Op de hoek met de Herengracht krijgt een smal zeventiende-eeuws herenhuis extra luister door twee billboard-posters op de ramen, met de beeltenis van Pia de Jong en haar eerste roman Lange dagen. Die posters op dat woonhuis kunnen twee dingen betekenen: of de schrijfster woont er, of een bewonderaar. Beide, zo blijkt.

Op de vraag hoe het nu is om plotseling meneer De Jong te zijn, reageert Robbert Dijkgraaf, tevens hoogleraar mathematische fysica aan de Universiteit van Amsterdam en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, enthousiast: ‘Ik vind het gewéldig.’ Helemaal nu het deels in Lapland gesitueerde Nederlandse familiedrama Lange...