Het vijfenveertigste boek van ‘de grootste misdaadschrijver van onze tijd’ is een volwaardige roman over vriendschap en, eigenlijk heel soft binnen het crime-genre, mannelijke assertiviteit.

Vriendschap is een ‘guy-thing’

Stel: je weet niks van Elmore Leonard. Je vindt ergens zo’n fraai hardcoverexemplaar van Road Dogs, maar dan zonder schutblad. Je hebt dus niet kunnen lezen hoe hij daarop aangeduid wordt: als ‘de grootste misdaadschrijver van onze tijd, misschien van altijd’. Je opent het boek en constateert, op grond van de lijst met eerdere titels, dat dit zijn vijfenveertigste boek is. Eén non-fictie boek heeft hij op zijn naam en daaruit kun je afleiden dat hij een autoriteit moet zijn, want de titel luidt: Elmore Leonard’s 10 Rules of Writing. De rest van zijn oeuvre bestaat uit fictie. Sommige titels doen aan geziene films denken: Get Shorty, Be Cool, Out of Sight, Mr. Majestyk, Hombre. Voorin Road Dogs staan wat trefwoorden ter catalogisering: ‘fictie’,...