Maakt een extra taal, of dat nou Italiaans, dialect of straattaal is, je slimmer? Taalkundige Rik Smits weet het zo net nog niet. Sorry, tweetaligen, stel het juichen nog even uit.

Pas maar op, parmantige ABN-spreker, want die vermaledijde hangjeugd met z’n straattaal staat er, net als die nauwelijks verstaanbare Drent, Tukker en Limburger, mentaal beter voor dan u. Uit allerlei onderzoek zou gebleken zijn dat niet alleen meertaligheid, maar ook van huis uit een taal plus een dialect beheersen leidt tot een beter concentratievermogen, een beter vermogen tot plannen en meer weerstand tegen de ziekte van Alzheimer.

Dat was althans de sensationele boodschap die een redacteur van het programma De kennis van nu op 27 september, via Radio1, uitstuurde op gezag van de Amerikaanse taalkundige Michael Erard – zonder hem overigens te noemen.

Het is van dat nieuws dat je altijd maar beter met een forse schep zout kunt nemen, want als mensen die naast het Nederlands ook straattaal of...