Hoe rijk bent u eigenlijk? Ik vermoed dat u die vraag moeilijk te beantwoorden vindt. Nog afgezien van opborrelende levensfilosofische opmerkingen (Wat is rijkdom? Ik heb mijn gezondheid.

Mijn kinderen zijn mijn kapitaal) zal ook de wat plattere vermogensvraag niet direct beantwoord kunnen worden. Daarom is het zo aardig dat De Nederlandsche Bank (DNB) periodiek overzicht biedt over de (platte) rijkdom van Nederlandse huishoudens. De structuur van het overzicht nodigt uit om zelf wat getallen op een rij te zetten; de uitkomsten nodigen uit tot vergelijken. Samen vormen deze feiten wellicht een uitnodiging om eens een besluit te nemen, bijvoorbeeld over (vroeg)pensioen.

Nederlandse huishoudens zijn hartstikke rijk, en worden steeds rijker. Het gemiddelde Nederlandse huishouden had in 2007 financiƫle bezittingen ter waarde van een kleine halve euroton, vooral in de vorm van bank- en spaartegoeden. De waarde van de niet-financiƫle bezittingen (voornamelijk: het eigen huis) beliep...