Gerard Reve en Rudy Kousbroek, de grote schrijver en de rationalist, de roddelaar en de trouwe (pen)vriend. Rudy’s brieven aan Gerard zijn gebundeld en tonen een interessante, maar ongelijke vriendschap.

De schrijvers Gerard Reve (1923-2006) en Rudy Kousbroek (1929-2010) stonden voor twee diametrale werelden. Grosso modo: Reve was de mythomane gelovige waar Kousbroek de rationele atheïst was. Toch waren ze bevriend, zochten ze elkaar en famille op, correspondeerden ze van 1979 tot 1989. Kousbroeks bundel brieven aan Reve Seks, natuurlijk, maar vooral orde (naar een formulering van Kousbroek) getuigt daarvan.

Een bindende factor bleek W.H. Hermans, Reves rivaal en de schrijver met wie Kousbroek lang bevriend was, maar met wie hij principieel in aanvaring kwam na een intrige van Hermans waarmee die de journalisten H.J.A. Hofland en K.L. Poll en ook Kousbroek opzadelde. De toedracht daarvan staat in een eerder uitgegeven correspondentie tussen Hermans en Kousbroek, maar de beste...