Het bestaande beeld

Oud-hoogleraar in de Nederlandse letterkunde van de zeventiende eeuw, ex-voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen. Debuteerde in 2004.

De flaptekst

‘In een ingenieus spel van toevallige ontmoetingen met vérgaande gevolgen brengt Marijke Spies zes verhaallijnen bijeen in een spectaculaire apotheose.’

De feiten

Ik ben eens gaan opzoeken in het woordenboek wat literatuur precies is, want ik ben de kluts kwijt. Mijn geleerde woordenboek beweert dat literatuur een term is voor ‘alle schriftelijke uitingen, zowel fictie als non-fictie, die cultuurhistorisch van belang of stilistisch van hoog niveau zijn’. Boven mijn hoofd verschijnt opnieuw een ballon met een vet vraagteken. Ik moet het dringend naslaan in een woordenboek dat meer bij de tijd is. Mijn bijdetijdse woordenboek noemt literatuur ‘iedere vorm van schriftelijke communicatie’. Dat klinkt al beter. Dat komt al meer overeen met mijn dagelijkse ervaring. Mijn dagelijkse ervaring leert dat de...