Het bestaande beeld Literatuurwetenschapper, recensent voor De Waarheid, de Volkskrant en De Groene Amsterdammer, dichter, essayist en vertaler, bestuurslid van de Vereniging van Letterkundigen. Amerika speelt in zijn werk een centrale rol.

De flaptekst ‘Een schokkende familieroman over gemis en verlies.’

De feiten ‘Voor Boomsma,’ lezen we bij de literair-historicus G.J. van Bork, ‘is schrijven het herordenen van bestaand materiaal, om daarmee een nieuwe visie op de werkelijkheid te geven en nieuw inzicht te verwerven. Over alles is al eerder geschreven en dat materiaal staat de schrijver ter beschikking om er zijn eigen verhaalwereld mee te scheppen. Deze intertekstualiteit is hem een enkele keer in de kritiek op het verwijt van epigonisme komen te staan, maar ze behoort eenvoudigweg tot zijn literatuuropvatting.’

Zo lust ik er nog wel een paar.

Je bent geen dief, want ontvreemding behoort eenvoudigweg tot je maatschappijopvatting. Je bent geen brokkenpiloot, want...