Het bestaande beeld Vertaler, drukker en recensent. Debuteerde op zijn vijfenvijftigste als romancier, met Van Tol kijkt om, een roman die ‘op de Libris-longlist stond’. Derde roman.

De flaptekst ‘Zes mensen in een huis. Zes levens, gescheiden door verlangens, ambities en obsessies. En zoals altijd gaat het uiteindelijk over twee dingen. Liefde en dood.’

De feiten Burgerplichten, hoort daar ook het bijhouden van de nationale romanproductie bij? Je moet de stoep schoonhouden, de belasting op tijd betalen, de namen van minstens drie ministers uit je hoofd kennen – de plicht om van nieuwe romans op de hoogte te blijven, is zeker niet minder belachelijk. Snellezers zijn dus de beste burgers.

Alles in me verzet zich tegen snellezen, maar de markt eist het. Er verschijnt te veel om op de ouderwetse, langzame manier je identiteitsbewijs waard te zijn.

Het boekenbedrijf wil ons graag vertrouwd maken met de gedachte dat er wegwerpliteratuur bestaat. Dan zal het boekenbedrijf eraan...