Het bestaande beeld Debuteerde in 1972 met de antiroman Ontbinding. De moeder aller marxistisch-leninistische taaltovenaars.

De flaptekst ‘De levensloop van Laura X. heeft de vorm van een lange, beweeglijke en grotendeels onzichtbare dans.’

De feiten Al van de eerste dag dat ik me bewust werd van de Nederlandse literatuur doet Lidy van Marissing aan romanvernieuwing en nog steeds is de Nederlandse roman niet vernieuwd. Na haar derde boek met experimenteel proza had ze nog zeven en na haar vierde nog drie lezers over, wat haar niet belette het experimenteren te vervolgen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw, herinner ik me, verscheen haar experimenteel proza alleen nog als fotokopie in een ringband – zo wanhopig was de uitgever geworden. Onverdroten experimenteerde Lidy van Marissing voort. Ze was er immers goed mee terechtgekomen, ze was adviseur en bestuurslid en wat niet al geworden, van letterkundige belangenverenigingen en subsidiërende instanties, allemaal liefdewerk...