Verwarring bij de inhuldiging van Willem Alexander toen PvdA-Kamerlid Jacobi haar eed in het Fries uitsprak.

‘Dat ontken ik? Wat zei ze nou? Dat ontken ik?’ Een lichte huivering ging dinsdag door de Nieuwe Kerk toen Lutz Jacobi haar belofte aflegde tegenover de nieuwe koning Willem-Alexander.

Lang niet alle aanwezigen hadden de aankondiging gezien dat het PvdA-Kamerlid haar gelofte in het Fries zou gaan afleggen: ‘Dat ferklearje en ûnthjit ik.’ Met een hand op haar hart. ‘Dat ontken ik’?

Toch nog een verkapt Republikeins protest tijdens de officiële troonswisseling, zo vreesde menigeen. Weliswaar niet het harde ‘Vive la Republique!’ van Jean-Pierre Van Rossem bij de inhuldiging van Albert II in 1993 in Brussel, maar toch een smetje op de voor het overige smetteloos verlopen ceremonie.

De nieuwe koning had tevoren met Máxima aan zijn zijde een fraaie entree gemaakt. Willem-Alexander leek zelfbewust en sprak met krachtige stem. Hij refereerde aan de Plakkaat...