Melkweg, Amsterdam zondag 15 juni, 13.00 -18.00 uur

Ons beeld van de ‘Arabische Lente’ wordtgevormd door internationale nieuwsorganisaties. Op ons netvlies staan beeldenvan de demonstranten die botsen met veiligheidstroepen en veranderingen eisen.Ruim drie jaar na aanvang van de Arabische Lente berichten de media niet meerover ‘democratisering’ en ‘verandering’. Is de hoop vervlogen? Is Egypte eenmilitair regime, Libië een chaos en Syrië een burgeroorlog? Wat speelt zich afachter de schermen en de headlines?

Met Reporting Change – Stories from theArab Region bieden World Press Photo en Human Rights Watch een uniek,intiem perspectief op het leven in Algerije, Egypte, Libië, Marokko, Syrië enTunesië. Gepresenteerd tegen een achtergrond van fotografie, film, muziek entheater en aangevuld met de persoonlijke verhalen van lokale (foto)journalistenen mensenrechtenactivisten, wil Reporting Change onze beeldvorminguitdagen en nieuwe inzichten bieden.

Met onder anderen:...