Schulden spelen een hoofdrol in de economische crisis. Een nieuw soort winstbelasting maakt een einde aan de risicovolle praktijken van multinationals en durfkapitalisten.

Schuld is fijn, vooral vanwege de belastingen. Wie een eigen huis heeft en de hypotheekrente mag aftrekken, weet er alles van. Tegelijkertijd zijn schulden slecht, vooral vanwege de kwetsbaarheid van de schuldenaar. De economische crisis zou minder diep zijn als er meer met eigen geld en minder met schuld zou zijn gefinancierd, de afgelopen jaren. Door huizenkopers, door bedrijven, door beleggers en door durfkapitalisten.

In de marge – want het is best ingewikkeld, en het leent zich niet voor boude beweringen over ‘het einde van het kapitalisme’ – vindt een belangwekkend debat plaats over belastingheffing en schulden bij ondernemingen. Kernvraag: hoe moet de winstbelasting omgaan met eigen vermogen en vreemd vermogen (schuld)?

De huidige situatie is simpel: een bedrijf mag op een schuld betaalde...