Economie

De nieuwjaarsspeech van de voorzitter van de vakcentrale CNV, René Paas, deed nogal wat stof opwaaien. Hij sprak over ‘het maatschappelijke schandaal van een knetterkrappe arbeidsmarkt en anderhalf miljoen mensen aan de kant’. Hij beloofde ‘openhartig te verkennen wat we eraan kunnen doen’.

Het opwaaiende stof werd veroorzaakt doordat Paas in zijn verhaal verwees naar een nog niet gepubliceerd onderzoek over de omgang van werkgevers met mensen die een beetje (tot 35 procent) arbeidsongeschikt zijn verklaard. Werkgevers, zou uit dat onderzoek blijken – het is nog steeds niet gepubliceerd dus ik houd een slag om de arm – hebben vooral de neiging deze werknemers te ontslaan. Dat was niet de bedoeling van de nieuwe WAO, WIA geheten. MKB-voorzitter (kleine en middelgrote ondernemingen) Loek Hermans was boos: ‘Halve waarheden en hele grote woorden.’ Polderruzietje.

Veel interessanter was Paas’ ‘openhartige verkenning’ van het tegelijkertijd bestaan van...