De lange arm van Rabat

Al die ophef, Hakim el-Ghissassi begrijpt er weinig van. ‘Het ging om een eendaags seminar voor imams uit verschillende Noord-Europese landen. Het seminar vond in alle openheid plaats en deelname was uiteraard vrijwillig,’ verzucht de medewerker op het ministerie van Religieuze Zaken in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Doel van het seminar was, volgens El-Ghissassi, de imams te informeren over de meest recente hervormingen binnen de Marokkaanse islam en na te gaan hoe Marokko de religieuze gemeenschap in Europa beter van dienst kan zijn. ‘Allemaal vraaggestuurd, niets is opgelegd,’ benadrukt hij.

Het seminar past binnen het Marokkaanse beleid voor ‘religieuze inkadering’. De islam naar gematigde Marokkaanse traditie zou migranten houvast bieden bij de integratie en voorkomen dat ze radicaliseren. In Nederland bestaat grote argwaan over ‘de lange arm’ van de Marokkaanse overheid. Ook deze ‘inkadering’ zou onderdeel zijn van Rabats pogingen de loyaliteit van...