Non-fictie / God als hype

De laatste tijd worden we overspoeld door auteurs die schrijven dat religies wereldwijd aan een opmars bezig zijn, en die dat ook een goede zaak vinden. Ook de Nederlandse filosoof Ad Verbrugge, die in zijn boek Tijd van onbehagen ongenadig inhakt op de nefaste gevolgen van het individualisme, het consumentisme, het liberale kapitalisme, het universalisme en zelfs de ganse Verlichting waarvan de huidige westerse samenleving doordesemd is. Verbrugge roept op tot een ‘hernieuwde culturele bezieling’ en stelt dat de Verlichting nooit de grondslag voor onze cultuur zal leveren. Waar hij op aanstuurt, is een ‘hernieuwde religieuze bezieling’ – en die kan in zijn ogen alleen christelijk zijn. Tijd van onbehagen is een belangrijk boek. Het tekent de fundamentele wijziging in sommige geesten, de hang naar oude zekerheden, het geloof in de traditie, de revitalisering van de religie, de herwaardering van de ideeën van Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger en vooral...