1566 – is dat nog een bekend jaartal? Aanhangers van de reformatie trokken dat jaar rond om kerken te zuiveren van wat zij godslasterlijke afbeeldingen vonden. Kerkinterieurs compleet met doopvonten, koorstoelen, heiligenbeelden en schilderijen werden gesloopt. Hysterische calvinisten eisten naleving van het tweede gebod: ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel; noch van wat beneden op aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen.’ Ze hakten, trapten, krasten en bikten erop los.

Stedelijk Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59, ruim vier eeuwen later. Tot 12 november toont fotograaf Gert Jan Kocken hier een tiental kleurenfoto’s onder de titel Defacing. Van het kabaal uit het verleden is in de witgesausde, door helder zonlicht beschenen tentoonstellingszaal weinig te merken. De evenwichtig uitgelichte opnamen – op ware...