Het toezicht van de overheid op TenneT, het bedrijf dat het Nederlandse hoogspanningsnet exploiteert, is volstrekt onvoldoende. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in twee harde onderzoeksrapporten. TenneT moet de komende jaren miljarden euro’s publiek geld in het Nederlandse net investeren, onder meer om grote windmolenparken op zee mogelijk te maken. Maar de overheid ziet er ‘onvoldoende op toe’ dat dergelijke investeringen doelmatig zijn.

De Rekenkamer uit ook forse kritiek op de overname door TenneT in 2010 voor 885 miljoen euro van het veel grotere hoogspanningsnet in het westen van Duitsland. Ten onrechte heeft het kabinet aan de Tweede Kamer de indruk gegeven dat de Nederlandse belastingbetaler geen risico’s liep omdat de Duitse en Nederlandse activiteiten gescheiden zouden blijven.

Maar, zegt de Rekenkamer, ‘in de praktijk vormen beide bv’s communicerende vaten en zijn ze onlosmakelijk verbonden met deTenneT-holding die 100% staatseigendom is’. Die...