300 miljoen voor het sukkelende ministerie van Veiligheid en Justitie, én een nieuwe missie bij ‘pang, pang’-Defensie. De Rekenkamer blijft waarschuwen, het kabinet luistert toch niet.

De Nederlandse overheid functioneert best goed, concludeerde de Algemene Rekenkamer vorige maand tijdens de jaarlijkse ‘verantwoordingsdag’ – de tegenhanger van Prinsjesdag, waar het alleen over plannen gaat. Op deze woensdag in mei draait het om de resultaten van beleid.

Behalve het goede nieuws, wezen de onderzoekers aan het Haagse Lange Voorhout echter drie plekken aan waar zij echt buikpijn van kregen: de aansturing en het financiële beheer van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de ‘operationele gereedheid’ van de krijgsmacht en de ICT-systemen van de Belastingdienst. Op die beleidsterreinen was in het eigen jargon sprake van ‘ernstige onvolkomenheden’.

Dat is best veel geld voor een ministerie dat zelf eigenlijk niet goed weet waar zijn euro’s blijven.

In dat licht is...