Tegenstanders van rekeningzeuren houden maar niet op met het wijzen op de bezwaren tegen deze maatregel. Ten onrechte, oordeelt Micha Wertheim, zelf zeurkous en fervent voorstander van het rekeningzeuren. In wezen is het verzet tegen rekeningzeuren terug te voeren tot vier pseudo-argumenten.

Het eerste argument is dat rekeningzeuren een bedreiging zou vormen voor de vrijheid van meningsuiting. Een heffing op zeuren, zo luidt het argument, belemmert mensen die niet ruim bij kas zitten in hun gezeur. Dat is een verdraaiing van de feiten. Allereerst mag iedereen nog steeds zeuren, het kost alleen een beetje geld. Wie zo nu en dan zeurt, zal er weinig van merken. Bovendien kenmerkt zeuren zich juist door het feit dat de zeurkous in kwestie maar doorgaat over iets dat al lang kenbaar is gemaakt. De eerste keer dat iemand ergens over begint, is het per slot van rekening nog geen gezeur. Wat de wet op het rekeningzeuren probeert te bewerkstelligen, is dat mensen op een goed moment...