Is het beprijzen van de weg een effectief instrument om files te bestrijden? Ja, maar dat weten we allang. De economische variant van de volkswijsheid – of is het een timmermanswijsheid? – ‘dat het uit de lengte of de breedte moet’, is dat het ‘uit de hoeveelheid of uit de prijs moet’.

We staan gratis met elkaar in de rij, of er wordt een prijs betaald en dan gaan degenen die niet willen of kunnen betalen de rij uit waardoor de rest kan opschieten. Het prachtige woord dat daarvoor is verzonnen, is ‘reisweerstand’.

De logica hangt al decennia boven de Haag­se politieke markt, maar als de voortekenen niet bedriegen, zou het er nu wel eens echt van kunnen komen. In het coalitieakkoord van begin dit jaar staat dat ‘het systeem van kilometerheffing (gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken) zal worden ingevoerd, mits aan financiële randvoorwaarden, met betrekking tot de afschaffing van bestaande belastingen en de hoogte van de systeem- en...