Mogen wapenleveranties aan Libië?

Ja. Op 11 oktober 2004 hief de EU het wapenembargo tegen Libië op, nadat de Veiligheidsraad een jaar eerder (september 2003) al tot opheffing van het wereldwijde embargo tegen Khadaffi had besloten. De opheffing gebeurde overigens op aandringen van Italië (!) en onder gesputter van Frankrijk. Italië heeft last van Afrikaanse immigranten die via Libië oversteken, en gebruikte die ‘last’ als argument om Libische aanspraken op nieuwe patrouilleboten (Italiaanse uiteraard) en grensapparatuur te steunen. Frankrijk lag lange tijd dwars door een oud conflict met Libië over een ‘neergestort’ vliegtuig boven Niger, een complot waar Khadaffi de hand in hand.

Maar wat is dan de betekenis van de EU Wapenexportgedragscode?

Is inderdaad slechts een gedragscode, dus daar hoeft Frankrijk zich niet aan te houden. Het is een set criteria die elk EU-land moet hanteren bij de vraag of het groen licht zal geven voor een specifieke wapendeal. Maar HOE die...