Economie / J.M. Keynes en F. A. Hayek

Economen zijn overal. Ze worden naar radio, krant of televisie gesleept om het heden en de toekomst te duiden. Dat ze in de regel volstrekt tegengestelde dingen zeggen, doet niets af aan hun aura. Het gezag van ‘de wetenschapper’ mag in verval zijn, de econoom heeft daarover niets te klagen. De populariteit van het vakgebied blijkt ook uit de recente belangstelling voor wat ‘het debat van de eeuw’ is gaan heten: dat tussen de economen John Maynard Keynes en Friedrich August Hayek in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Zij belichamen de klassieke tegenstelling tussen overheidsingrijpen en vrije markt, en bieden mensen de gelegenheid een kamp te kiezen. Zo circuleren op internet twee filmpjes, samen vierenhalf miljoen keer bekeken, waarin Keynes en Hayek (gespeeld door mensen die een beetje op ze lijken) een rap battle houden. In de commentaren op de filmpjes gaan mensen met elkaar in discussie over wie er gelijk had.

Yo Keynes

Hoe...