Op de valreep van het oude jaar kregen twee Haagse reclasseringsmedewerkers ontslag, een derde werd overgeplaatst. Reden: de aan hun zorg vertrouwde cliënt Juliën C. was kort daarvoor gearresteerd op verdenking van de moord op de achtjarige Jesse in Hoogerheide.

‘Hoewel hij ten tijde van dit verschrikkelijke misdrijf niet meer onder ons toezicht stond en er van proeftijd geen sprake meer was, heb ik (…) besloten om een intern onderzoek in te stellen naar de uitvoering van het toezicht,’ mailde directeur Sjef van Gennip van Reclassering Nederland het voltallige personeelsbestand van de organisatie. ‘Uit het onderzoek doemt een beeld op van grote onzorgvuldigheid, gemakzucht en desinteresse voor het vonnis.’ De directeur benadrukte hoe zwaar de arbeidsrechtelijke maatregelen tegen het tekortschietende drietal hem aan het hart gingen. Hij besloot zijn interne rondschrijven met de woorden: ‘Ik betreur meer dan ik onder woorden kan brengen dat door deze zaak onze...