Dit voorjaar begint in Suriname, ruim vierentwintig jaar na dato, het proces tegen de verdachten van de Decembermoorden. Maar wie gaat straks vonnis wijzen? Een lastige opgave in een gemeenschap waarin iedereen elkaar kent en alles met elkaar samenhangt – niet in de laatste plaats in de politiek: ‘De Surinaamse samenleving zit niet op deze zaak te wachten.’

Het zaaltje in het kantongerecht aan de Fred Derbystraat, voorheen Rust en Vredestraat, puilt uit. ‘Grote Strafzaken’ staat op het bordje achter de tafel van de rechter. Het getuigenverhoor is in volle gang: ‘Ik citeer uit de politieverklaring. Het pakketje werd dus overhandigd door het autoraampje en uw vriend kreeg daar een envelop voor terug. Is dat juist?’

‘Mi no sabi.’

‘U hebt geen idee? Mevrouw, u staat onder ede. Ik kan u laten opsluiten wanneer u op deze manier…’

Proces Decembermoorden

Een van de advocaten loopt naar voren: ‘Edelachtbare, hierbij doe ik een beroep op het verschoningsrecht....