Proces Decembermoorden

Het zaaltje in het kantongerecht aan de Fred Derbystraat, voorheen Rust en Vredestraat, puilt uit. ‘Grote Strafzaken’ staat op het bordje achter de tafel van de rechter. Het getuigenverhoor is in volle gang: ‘Ik citeer uit de politieverklaring. Het pakketje werd dus overhandigd door het autoraampje en uw vriend kreeg daar een envelop voor terug. Is dat juist?’

‘Mi no sabi.’

‘U hebt geen idee? Mevrouw, u staat onder ede. Ik kan u laten opsluiten wanneer u op deze manier…’

Een van de advocaten loopt naar voren: ‘Edelachtbare, hierbij doe ik een beroep op het verschoningsrecht. Getuige is de concubine van verdachte. Bovendien is zij acht maanden zwanger?…’

De officier verheft haar stem: ‘Ik zie niet in wat dat ermee?…’

Gejoel vanaf de tribune. De rechter hamert driftig op tafel: ‘Stilte in de zaal.’ Dan wist hij zich het zweet van het voorhoofd: ‘Zo schieten we niet op: schorsing van tien minuten.’

Op de gang steekt Irwin...