06-10-2008

Rechters en aanklagers staan in zaken als privacyschending, softdrugsbestrijding en deals met criminelen lijnrecht tegenover het kabinet. Dat blijkt uit de enquête van Vrij Nederland onder de rechterlijke macht.

Softdrugs moeten uit het strafrecht
De mening van de rechters en aanklagers staat haaks op die van politici en op het drugsbeleid van de regering. Meer dan de helft is er voor om softdrugs uit het strafrecht te halen (52 %). Ruim een op de tien wil zelfs harddrugs uit het strafrecht halen (12 %).

Een op de tien rechters vindt dat Nederland op weg is een politiestaat te worden
De terrorismemaatregelen zijn te ver aangescherpt, vindt bijna de helft van de ondervraagden (48 %). Ook maken vooral rechters zich zorgen om de privacy van de burger (41 %). Tien procent meent zelfs dat Nederland op weg is een politiestaat te worden. Tegelijkertijd is Nederland er niet veiliger op geworden, vindt bijna de helft van de rechterlijke macht (49 %).

Een deal met een...