Maandenlang met vier of zes man in een cel, weinig tot geen mogelijkheid tot arbeid, sport of recreatie, povere maaltijden: het leven op de Rotterdamse detentieboten is geen lolletje. Maar er bestaat een redelijke kans dat de omstandigheden er binnenkort aanzienlijk verbeteren. De Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN) spande eind vorig jaar een zaak aan tegen de staat. De eis: méér privacy, betere voorzieningen en een zinvollere dagbesteding voor de zevenhonderdvijftig illegalen die in de Rotterdamse Merwehaven zijn gedetineerd in afwachting van hun uitzetting. Bovendien eiste de VAJN een maximum detentieduur van zes maanden. Na die termijn zouden de illegalen moeten worden overgebracht naar een instelling met een lichter regime. De rechter nam alleen die laatste eis over. Daarbij baseerde hij zich onder andere op een rapport van de Inspectie van Sanctietoepassing en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming uit 2006, dat was opgesteld naar...