Wandelend over de Retsif Herbert Samuel (de boulevard van Tel Aviv) moet ik plotseling aan het ambtenarenblad re.Public denken. Rare associatie? Dat valt wel mee.

Het magazine voor Nederlandse overheidsdienaren publiceerde dit voorjaar een enquête waaruit bleek dat de meerderheid van de secretarissen-generaal, directeuren-generaal en referendarissen niet zit te wachten op een regering van CDA, VVD en PVV. Sterker nog: vierenvijftig procent van de ondervraagden meldde dat hij of zij niet voor een PVV-bewindspersoon wil werken. Een van de respondenten: ‘Dan neem ik nog liever ontslag.’

Geert Wilders reageerde verontwaardigd op de uitkomst. Hij eiste van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken dat weigerambtenaren ‘de laan worden uitgestuurd’. De bewindsvrouw bevestigde dat employees van de overheid zich loyaal dienen op te stellen tegenover het politieke gezag. Wie wordt geplaagd door gewetensbezwaren, kan beter naar een andere baan uitkijken. Zo zijn sinds jaar en...