Dit weekend is op de website GeenStijl de integriteit van onze journalist Nikki Sterkenburg in twijfel getrokken. Vrij Nederland beschouwt deze aantijgingen als ongegrond en heeft geen enkele reden om te twijfelen aan haar integriteit. Sterkenburg is intern en extern altijd open geweest over eventuele nevenwerkzaamheden. Zo heeft zij weliswaar in 2019 een workshop gegeven bij de gemeente Den Haag over rechts-extremisme, maar staat dit los van het verhaal dat ze in 2020 maakte over jongeren in de Schilderswijk.

Wat betreft het interview met David Kenning heeft zij uitvoerig diens achtergrond gecontroleerd en nagebeld. Kenning droeg ooit bij de gemeente Amsterdam het idee van de Grijze Campagne aan, maar was niet betrokken bij de dagelijkse uitvoering ervan – vandaar de gekozen woorden ‘zijdelings betrokken’.

Verder is onduidelijk wat er volgens GeenStijl precies mis is met het interview, waarin Sterkenburg juist aan Kenning voorlegt dat zijn reputatie (en die van zijn voormalige werkgever Bell Pottinger) onder terrorismewetenschappers niet onomstreden is.

Omdat Sterkenburg op 1 september 2020 aan een nieuwe baan is begonnen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft zij in overleg in de zomer van 2020 alle nog te verschijnen artikelen ingeleverd.