Het direct reageren op uitlatingen van de tegenpartij, oftewel ‘rapid response’, kan in meerdere vormen plaatsvinden. Bij de PvdA werkten we in 2006 met name met e-mails en telefoons richting journalisten om beweringen die door bijvoorbeeld het CDA of de SP werden gedaan die factueel niet juist waren te ontkrachten. In de loop van de campagne kwam daar ook de website www.checkdefeiten.nl bij, waarop met bronmateriaal werd aangegeven wat de werkelijkheid was. Bronnen kunnen letterlijke quotes van politici zijn, teksten uit de verkiezingsprogramma’s van de partijen, of bijvoorbeeld hoe een partij in het verleden op een bepaald issue stemde.

In de Amerikaanse presidentscampagne wordt op een zelfde manier met rapid response gewerkt. Het grootste verschil is dat er hier meer geld, mensen en materiaal beschikbaar is voor concurrentie onderzoek. En neem een John McCain, een man die al decennia in de senaat zit en daardoor aan enorm veel stemmingen heeft meegedaan. Al die stemmingen...