Een kernbom kan het begin zijn van een keten aan ongewenste gebeurtenissen, schrijven de drie auteurs. Om een paar angstaanjagende mogelijke gevolgen te noemen: een nucleaire oorlog tussen Iran en Israël, hernieuwde rivaliteit tussen Iran en Saoedi-Arabië, een kernwapenwedloop in het Midden-Oosten en particulieren (terroristen bijvoorbeeld) die de wapens in handen krijgen. Een paar weken geleden schreven de drie een nieuw artikel, waarin zij kort hun argumentatie herhalen. Wie geen tijd of zin heeft om het zestien pagina’s tellende essay te lezen, kan bij dit artikel terecht.