Radio-interviewer zijn is niet gemakkelijk. Het is om die reden dat Elma Drayer jaloers is op een werkelijk talent.

Mooi dat dit blad in de serie ‘De beste in zijn vak’ aandacht besteedde aan ra­dio-interviewers. Dat gebeurt zelden.

Weliswaar regende het onlangs weer prijzen op het RadioGala, maar dit jaarlijks samenzijn weet elders amper publiciteit te genereren.

Het medium geldt sowieso als een quantité négligeable. Neem de wetenschappers van de Nederlandse Nieuws­monitor, die met grote ijver onderzoek doen naar de invloed van ‘de media’ op het politieke klimaat. Daarmee bedoelen ze: krant en televisie. De rol van de radio schatten ze waarschijnlijk zo laag in dat ze die compleet negeren. Of neem de reclamewereld. Vakblad Adformatie schreef in het jongste nummer uitvoerig over de media spendings: de adverteerdersuitgaven voor ‘online’, ‘print’ en televisie zullen in 2013 verder krimpen. De radio wordt alleen tussen haakjes genoemd.

Zelf ben ik, u raadt het...