In samenwerking met stichting Kennisland presenteert Vrij Nederland de Radicale vernieuwers: de interessantste eenlingen en collectieven die zoeken naar oplossingen.

Van een afstand mag het soms dood tij lijken in Nederland. De regering regeert (of doet daar een poging toe), het volk gaat voort. Maar onder de oppervlakte bruist en gist het. De drang om te vernieuwen is groot. Ook, of juist, onder slechtere economische omstandigheden.

Veel mensen hebben ideeën over hoe het anders, beter kan. De doorzetters maken er ook echt werk van, desnoods tegen de stroom in. Zij halen niet snel de voorpagina’s of de praatprogramma’s, maar ze bestaan wel degelijk. Vrij Nederland en Kennisland, denktank voor sociale vernieuwing, namen, naar voorbeeld van de Britse zondagskrant The Observer, het initiatief om de Radicale Vernieuwers voor het voetlicht te halen.

Op de oproep kwamen bijna vierhonderd reacties binnen. De jury, bijgestaan door medewerkers van Kennisland en Vrij Nederland, had er...