Roman

In Mama Tandoori, zijn tweede roman onder eigen naam, schetst Ernest van der Kwast een sterk gefingeerd beeld van zijn familiegeschiedenis, waarin de voornaamste rol is weggelegd voor zijn Indiase moeder. Bij het lezen is het te verleidelijk om het niet te doen: zo nu en dan een fragment voorlezen aan vrienden, familie, onbekenden in de trein. Steeds opnieuw wordt er smakelijk om gelachen. Laat het duidelijk zijn: dit is voor alles een sterk staaltje komisch schrijven.

Het romanpersonage Veena van der Kwast-Ahluwalia is niets minder dan onuitstaanbaar: ze maakt het leven van haar man tot een hel en bezorgt haar jongste zoon Ernest consequent plaatsvervangende schaamte. Mama Tandoori gaat echter ook over Indiase ooms en tantes, over een verstandelijk gehandicapte broer, over een Nederlandse oom die naar Canada emigreerde, over een dementerende overgrootmoeder.

Meer dan een portret van zijn moeder lijkt dit boek daarom geschreven als een queeste van de verteller naar zijn...