Profeten worden in eigen land niet geëerd. Toch zouden Balkenende, Bos en Rouvoet het dit keer best verdienen. Opmerkelijk hoeveel lof hun poldercompromis in de buitenlandse pers krijgt toegezwaaid. Het gezaghebbende blad The Economist prijst de combinatie van stimuleringsmaatregelen en bezuinigingen waarvoor ‘de spaarzame Nederlanders met hun calvinistische discipline’ uiteindelijk hebben gekozen.

Dapper om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen en het mes in de zorgtoeslag te zetten: ‘De andere Europese regeringen durven niet over zulke maatregelen te praten uit angst voor rellen.’ Het blad vergelijkt Balkenende met Hansje Brinker die op tijd zijn vinger in de dijk stak. De zuinige Zeeuw is door de Britten wel eens met minder egards behandeld. Bij zijn aantreden als premier vergeleek The Economist hem nog met een ‘verstrooide professor’: ‘Met zijn uilenbril en jongensachtig kapsel ziet hij er ook zo uit.’ Nu lopen ze daar met hem weg.

Wat een contrast met het Binnenhof!...