Wat zijn ze bij de PvdA boos op prof. dr. Cees Fasseur! De emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden, biograaf van twee koninginnen en een prins-gemaal en prominent lid van de commissie die onder leiding van mr. Willibrord Davids de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak onderzocht, stond dinsdag op de voorpagina van de Volkskrant.

Fasseur had de avond tevoren in de Haagse Sociëteit De Witte als eenvoudig maar goed geïnformeerd burger een voordracht gehouden over de reacties op het rapport van Davids en de zijnen. Twee politici moesten het ontgelden en ze waren allebei sociaal-democraat: Wouter Bos die in het voorjaar van 2003 mist zou hebben gezaaid over het standpunt van de PvdA over de expeditie tegen Saddam Hoessein en Klaas de Vries, de man die als senator met zijn vele lastige vragen Balkenende tot instelling van de commissie had gedwongen.

Toen hij in 1998 minister in het kabinet-Kok was, had De Vries precies het zelfde standpunt ingenomen als Balkenende en zijn...