De PvdA nagelde haar eigen Kamerlid William Moorlag aan de schandpaal omdat hij mensen goedkoop in dienst nam in zijn sociale werkplaats. Dubbelhartig, want de partij heeft zelf een grove verslechtering van de positie van arbeidsgehandicapten toegestaan, schrijft Max van Weezel.

Het was een van de meest merkwaardige toespraken die ik een politicus ooit heb horen houden. Op de politieke ledenraad van de PvdA in Amersfoort, najaar 2014, verdedigde Diederik Samsomhet bezuinigingsbeleid van het tweede kabinet-Rutte. Het ging onder meer over het plan van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om nieuwe intreders de toegang tot de sociale werkvoorziening te ontzeggen. Samsom leek daar bedenkingen bij te hebben. Hij maakte zich zorgen over de toekomst van zijn dochter Benthe, die gehandicapt was en op een speciale middelbare school zat om te leren lezen en rekenen. Hij vroeg zich hardop af of voor kinderen als Benthe nog plaats was op de...