Dat wereldbeelden geconstrueerd en feilbaar zijn, neemt niet weg dat we ze nodig hebben om chocola te maken van de chaos. Filosoof René Gude bracht dat als geen ander aan de man.

Regelmatig vallen er handgeschreven briefjes in mijn brievenbus waarin een zelfbenoemd filosoof de oplossing van alle mogelijke problemen belooft: slapeloosheid zal verdwijnen, schulden zullen verdampen, weggelopen geliefden terstond terugkomen. Managers doen aan filosofie op flip-overs in bestuurskamers. In socratische kringgesprekken worden loopbanen uitgestippeld, wijsgerige zelfhulpboeken garanderen de grip op het leven terug te geven. Op filosofische festivals wordt bij bier en bitterballen bediscussieerd waar het heen moet met de samenleving. In kranten en weekbladen strijken populaire filosofen en journalisten in een paar kolommen de ingewikkeldste filosofische kwesties glad.

Filosofie is populair, en dan vooral buiten de noodlijdende faculteiten geesteswetenschap. Die veelvoud aan filosofische...